Ostatni update: 02/02/2023

Update: nieregularny, gdy wystąpią zmiany, prawdopodobnie raz na kilka miesięcy.

  • 29.11.22: dodana Konstruktorska, zamknięcie Łotra, uzupełnione festiwale, drobne doprecyzowania dat
  • 30.08.22: dodane Zwanze warszawskie, zamknięty Maryensztadt.
  • 2.02.23: Dodane Hopito Chmielna, zdezaktywowane żurki