Ostatni update: 28/07/2023

Dotyczy kompletu czekinów total (a więc z powtorzeniami). Kolejne wykresy dla osób uporządkowane wg sumarycznej liczby czekinów piw dzikich (widocznej w nawiasie), jednak na wykresach przedstawiony procentowy podział między stylami (100% to komplet ale tylko czekinów dzikich piwek, nie to, że zaraz wszystkich) – w popupach dostępne obie wartości. Tylko średni girbik się wyłamuje, bo by design na pierwszym miejscu. A, no i w popupach ma sumy czekinów, nie średnie.

Style uporządkowane od najpopularniejszych sumarycznie w całej grupie osób 5K+PL (łatwiej zaobserwować jakieś anomalie). Legenda pozwala filtrować, jeśli ktoś coś chce porównać bardziej szczegółowo.