Ostatni update: 12/06/2024

Zasadniczo znów na podstawie danych jak w poprzednich statystykach, tam też wyjaśnienia w temacie. 2 wykresy, pierwszy to typowe spaghetti, acz można je uprościć sobie do porównań wyłączając w legendzie część grup.

Widać Zwanze. Acz może taki peak ma też coś wspólnego z lockdownami?

Drugi wykres to tylko weryfikacja pokutującego wiecznie mitu.