Ostatni update: 02/04/2023

Dane analogiczne jak na heatmapie czekinów, obrazują gdzie najczęściej czekinowało te 80 osób (o ile zaznaczyły venue). Skala kolorów z podziałem na decyle (więc PL tylko trochę ciemniejsza niż Dania – nieliniowo). W popupach poza liczbą czekinów dodatkowo liczba venues z minimum 3 czekinami osób z listy 5K+PL w danym kraju.

Na fonie – w poziomie. I dwoma palcami po mapie, nie jednym :>