Ostatni update: 27/10/2022

Dane źródłowe to 85 mln czekinów (pełna baza UT Insights demo) z około 7 i pół miesiąca. Czekin jest przypisywany do kraju po współrzędnych geograficznych (a więc dotyczy piw z dookoła świata, jednak z olbrzymią przewagą statystyczną piw rodzimych i użytkowników rodzimych. No, rodzimość użytkowników pewnie kapkę inaczej wygląda w krajach typu Emiraty). Pominięte kraje z mniejszą liczbą czekinów niż 2 tys.

Wielkość kółka proporcjonalna do liczby czekinów, kolor do średniej – jak na legendzie. Aha, co prawda z fona g widać, ale skrolowanie i przybliżanie można dwupalcowo…

W wolnej chwili wrzucę tabelkę z dużo większą liczbą wskaźników różnorakich zrobionych z tych danych per kraj, to jeno ot tak, bo lubię mapki.