Ostatni update: 25/10/2023

Chyba nie ma co opisywać. No może, że top 100 pod względem sumarycznej liczby czekinów z WFP14 – WFP16 (widocznej w nawiasach), i że login a nie nick, bo te ostatnie niejednoznaczne