Ostatni update: 06/10/2023

Przy każdej osobie – minimalna ocena wystawiona przez nią w ciągu Q3 plus zestaw piw z tą oceną (maks 10, następne obcina, powtórki jeśli kilka czekinów). Kolejność piw jest mniej więcej “od najnowszych”.

Sortowanie osób od najniższej oceny, przy remisach po liczbie ocen (tych faktycznie wystawionych, czekiny bez oceny nie są wliczane)