Ostatni update: 10/08/2023

Dane z whiskybase, płodność 😉 mierzona liczbą nowych etykiet / butelek (by być precyzyjnym: różnicą między stanem aktualnym a poprzednim), które się pojawiły od około 10 miesięcy.