Ostatni update: 09/08/2023

Dane z whiskybase, popularność mierzona liczbą głosów (votes), które się pojawiły od… no właśnie dokładnie nie wiem. Od pierwszego listopada 2022 co najmniej, prawdopodobnie kilka tygodni wcześniej. Niestety w danych nie zapisałem daty ich ściągania , a timestamp pliku jest nieco – nie wiadomo ile dokładnie – późniejszy. Można przyjąć, że było to około 10 miesięcy temu.