Ostatni update: 31/05/2023

Dane te same co przy poprzednich wykresach, niemniej w nieco innym ujęciu: