Ostatni update: 09/10/2022

tytułowy okres to różnica między datą ostatniego czekina i datą pierwszego czekina. Dodatkowo w imię zhistogramowania – wyrażony w kwartałach. Na wykresie dorzucona – poza liczebnością – średnia liczba czekinów (w sumie oczywista dana – im ktoś dłużej na UT aktywny, tym więcej czekinów zrobił)

Fioletowe kropki potwierdzają: albo UT nudzi się szybko, albo z biegiem czasu ryzyko znudzenia się maleje…