Ostatni update: 01/03/2023

Dwa wykresy różniące się wyłącznie osią poziomą: pierwszy – tradycyjna, drugi – logarytmiczna. Na obu również ta sama linia trendu.