Ostatni update: 15/01/2024

Dane z kompletu czekinów piw PL w PL przez 7 miesięcy 2023 – więc niestety turyści też się łapią. Prawdopodobnie, bo UT nie objaśnia swoich danych. Podobnie jak doboru takich a nie innych grup wiekowych. Niemniej sumarycznie wyszło coś takiego jak niżej. Można zaryzykować tezę, że dziadersko.