Ostatni update: 08/10/2023

W sumie 391 browarów (tudzież cydrowni i miodosytni), spełniających warunek: PL i minimum 500 czekinów. Osie i kolor (legenda klikalna, filtruje) opisane na wykresie, wielkość gwiazdki proporcjonalna do liczby różnych osób, które spróbowały co najmniej jedno piwo z danego browaru. Obie osie logarytmiczne. W popupach dane.