Ostatni update: 30/11/2022

Uwzględnione osoby będące minimum na 5 wydarzeniach, zaś same festiwale tylko te, na których czekinowało minimum 50 osób (acz kolumna “fest” sumuje obecność z kompletu, również tych poniżej 50 czekinujących)