Ostatni update: 23/05/2023

Z tym popytem i podażą to trochę figura retoryczna, bo przyjąłem jako ich najprostsze mierniki odpowiednio % premier danej grupy stylów w danym roku (względem wszystkich premier z danego roku) oraz % ocen na UT piw – podejście może i prymitywne, ale zasadniczo jedyne możliwe (vel jedyne, jakie wymyśliłem) w czytelny sposób.

Dane to komplet piw 500 najpopularniejszych browarów z UT w PL (więc większość wynalazków, brandów i krzaków odfiltrowana), w sumie pod 23 tysiące piw.

Osie narysowane dla wartości średnich (8.22%), skośna przerywana linia to % premier = % ocen (czyli w pewnym przybliżeniu – im coś dalej od niej w górę-lewo, tym bardziej popyt przewyższa podaż). Legenda klikalna (bo wykres niekiedy umiarkowanie czytelny, więc można co nieco pochować). UWAGA: Obie osie są skalowane logarytmicznie.