Ostatni update: 06/07/2023

Zasadniczo to tytuł jeno pro forma, bo tak faktycznie to porównanie liczby (procentu) premier najpopularniejszych kilkuset PL browarów w 2023 z liczbą (procentem) czekinów osób z listy 5K+PL w 1 połowie 2023 roku. Uwagi:

  • Pominięte style poniżej 3 premier oraz style z poniżej 5 czekinów
  • Współczynnik to różnica wartości procentowych liczby czekinów i liczby premier, a więc równowaga to 0, wartości dodatnie to większa popularność danego stylu wśród czekinujących niż wśród browarów, wartości ujemne dokładnie odwrotnie
  • Na wykresie osie naniesione w miejscu wartości średnich
  • Obie osie logarytmiczne
  • Trzeba sobie z dropdowna wybierać grupę stylów, acz i tak niestety niekiedy jest “zbyt gęsto” na wykresie
  • w popupach szczegóły