Ostatni update: 14/11/2022

Tym razem procentowo liczba czekinów, komplet danych do 8 listopada br. Tzn jeśli dana osoba ma te 5K Unique, to brane są pod uwagę jej czekinki od początku, od założenia konta UT. No i kolejne potwierdzenie, że rewolucja to już była, teraz jest ewolucja. Przy procentowym ujęciu Covidu właściwie nie widać, poza lambikami, których się dużo pije na wyjazdach do Belgii… Plus fajnie widać delikatnie zaznaczone trendy / mody na przestrzeni ostatnich kilku, dosłownie 3-4 lat (np tracenie popularności przez jakieś imperialne stouty, zyskiwanie zaś przez pilsy/lagery… Soury różne stabilnie, acz na oko już po topce. Ipki mają się tradycyjnie sups, sumarycznie 1/3 czekinów.

Tylko trzeba pamiętać, że to nie tyle jakiekolwiek ogólne, rynkowe cycuś sprawy pokazuje (UT wgl takich zresztą wszak nie pokazuje), ile bardziej upodobania czy mody wśród tych dużochlejących…

Bez legendy, trzeba sobie myszką czy palcem yyyy… powodzić.