Ostatni update: 22/10/2022

Może mniej fancy niż w poprzedniej statystyce ipek, ale chyba bardziej czytelne i niosące więcej informacji…

Tabela, wskaźniki, sumy, średnie – wszystko na podstawie kompletu danych z UT, ale z pominięciem piw, które nie doczekały się 10 ocen, a więc nie mają na UT średniej. Zapewnia to nie tylko kompletność możliwych do policzenia wskaźników, ale również odrzuca wynalazki bez dystrybucji, jakieś pomyłki itp. – i tak w stylach ipkowych z minimum 10 ocenami zostało ujęte w tabelce grubo ponad 6 tysięcy piw

Ważnie – te małe wykresiki vel sparklines mają dane z różnymi zakresami, właściwymi tylko dla tego jednego, konkretnego piwa. Między piwami więc można najwyżej na nich porównywać kształt wykresu, nie zaś wartości z niego. Rzecz jasna tabela sortowalna po czym-tam-się-chce, więc przy okazji stadko rankingów.