Ostatni update: 18/02/2023

Acz zasadniczo analogiczne (pełniejsze, przy czym przedstawiane rocznie a nie miesięcznie) a do wielu zastosowań wygodniejsze dane tutaj: https://rami.pl/premiery-premier-i-czekinow-per-styl-w-latach/