Ostatni update: 14/03/2024

Dwa, bo oddzielnie świat i oddzielnie stany US. Skale kolorów nieco inne (po uzgodnieniu było niestety dość nieczytelnie). Na UT Community Awards by styl dla danego kraju był prezentowany, musiał on mieć co najmniej 3 piwa spełniające minimum 50 ocen w 2023, a więc liczba stylów daje nam jakąś wypadkową popularności kraftu i popularności UT.