Ostatni update: 08/09/2022

Odcięte filmy dla ujęcia miesięcznego przed 2014, dla ujęcia kwartalnego przed 2012. Nie wywalane ręcznie nic (a więc załapały się również filmy niepiwne). Aha, ostatni kwartał i miesiąc aproksymowane (a z racji daty: sensowne wartości mnożone przez 2)

Hint: do porównań można otworzyć w oddzielnych okienkach