Ostatni update: 04/04/2024

Tabelka z danych które mam (niezbyt jednorodnych, ale wystarczająco, by było możliwe porównywanie).

Fun Fact: Zwanze za 2 tygsy, a Biała Małpa jako tło peja na fb ma reklamę Lindemansa :>