Ostatni update: 08/09/2022

na osi poziomej: sumaryczna liczba czekinów

wielkość kółka: liczba czekinów w ostatnim miesiącu