Ostatni update: 08/09/2022

Bar Chart Race czekinków total, ale tylko dla stylów Lager * i Pils *. Brane pod uwagę Total, nie Unique, niemniej jeśli ktoś wypił 100 Urquelli, to wpada mu cała setka w datę pierwszego czekina PU (pokłosie utrudniania dostępu do danych przez UT)

Na dole tabelka z procentami. UWAGA: w tych danych (zbieranych ze strony piw, nie czekinów) może być błąd sięgający około porcenta (pokłosie błędu UT)

Tak, Marcin G. w 2014 uzupełnił backlogi :>

I wspomniana tabelka: