Ostatni update: 21/02/2023

Pierwszy wykres ogólny, sumaryczny, generyczny, per rok dla wszystkich, potem szczegóły per osoba i dla kwartałów, nie całych lat. W tym drugim przypadku warto pamiętać, że część osób mieszka poza PL, część zaś mieszkających w PL to osoby spoza PL. W nawiasie średni procent czekinowanych piw PL dla danej osoby i całego zakresu czasowego (po nim posortowane osoby)

Dane wyświetlają się po najechaniu myszką / kliknięciu palcem.

I przyznam się, że ten pierwszy, sumaryczny wykres mnie zaskoczył (niemniej na rok 2023 należy patrzeć bardzo nieufnie, zwłaszcza, że dane mają pewnie ze 2 a może i 3 tygodnie)