Ostatni update: 22/02/2023

Widać kiedy UT nie raczył przeliczyć średnich…

Na wykresie średnie bayesowskie, nie arytmetyczne. Press play