Ostatni update: 06/01/2024

3 wykresy bumpchart + szczegółowa tabela, też z wykresami. Należy pamiętać, że brane pod uwagę we wszelkich wyliczeniach wyłącznie piwa mające minimum 10 ocen.

Na bumpchartach prezentowane Top20 stylów w 2023, oznacza to, że po lewej stronie wykresu czyli dla roku 2022 niekoniecznie jest Top20 z 2022. Sorki za niespójne kolory. Aha, nie robiłem bumpchart dla ostatniego parametru z tabeli (czyli zmian liczby czkn na premiere liczonego bezwzgl. a nie po %), bo jest bardzo zbliżony do tego procentowego i warto je rozróżniać głównie patrząc na ich zmiany 22-23

Myślę, że poniższa tabela sporo mówi o tym geekowskim fragmenciku rynku PL, acz znając życie każdy będzie sobie interpretował po swojemu. :>

Top20 2023 % liczby premier:

Top20 2023 % liczby czekinów premier:

Top20 2023 wskaźnika procentowego liczby ocen na liczbę premier (który można interpretować jako wskaźnik popytu):