Ostatni update: 30/07/2023

Pełna analogia do https://rami.pl/czekiny-piw-dzikich-wsrod-5kpl/ – więc tekst też przeklejam 😉 Trzy uwagi: 1. dane już mają kilka dni. 2. “Sour – Other” to mieszanka piw kwaśnych i piw dzikich, no ale trafiła tutaj. 3. Trafiło tu też “Fruit Beer” – bo tak je mam w podziale na grupy stylów

Dotyczy kompletu czekinów total (a więc z powtórzeniami). Kolejne wykresy dla osób uporządkowane wg sumarycznej liczby czekinów piw kwaśnych (widocznej w nawiasie), jednak na wykresach przedstawiony procentowy podział między stylami (100% to komplet ale tylko czekinów kwaśnych piwek, nie to, że zaraz wszystkich) – w popupach dostępne obie wartości. Tylko średni girbik się wyłamuje, bo by design na pierwszym miejscu. A, no i w popupach ma sumy czekinów, nie średnie.

Style uporządkowane od najpopularniejszych sumarycznie w całej grupie osób 5K+PL (łatwiej zaobserwować jakieś anomalie). Legenda pozwala filtrować, jeśli ktoś coś chce porównać bardziej szczegółowo.