Ostatni update: 30/09/2022

Uzupełnienie poprzednich statsów / scatterplotów